ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ៦៨៥នាក់ ស្លាប់ចំនួន១៩នាក់ ខណៈជាសះស្បើយ ៧៧៥នាក់

71

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ៦៨៥នាក់ ស្លាប់ចំនួន១៩នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺ ៧៧៥នាក់ជាសះស្បើយ។

សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន៧៤,៣៨៦នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន៦៦,៧២៥នាក់ និងស្លាប់សរុបចំនួន ១,៣២៤នាក់៕

Turbo tech solutions