ក្រសួងការងារ ជូនដំណឹងស្តីពីការបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ លើកទី៥៦ ជូនកម្មករនិយោជិត ជិត១ម៉ឺននាក់ ដែលព្យួរការងារ

216

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ នៅថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង មួយស្តីពីការបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ លើកទី៥៦ ជូនកម្មករនិយោជិត ចំនួន៩៥៤១នាក់ នៃរោងចក្រ សហគ្រាសទាំង៣៩ នៃវិស័យកាត់ដេរ និងទេសចរណ៍ ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតព្យូរកិច្ចសន្យាការងារស្មារតីជុំទី៣ នៃកញ្ចប់វិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ទាំងស្រុងខាងក្រោមនេះ៖

Turbo tech solutions
HQP