ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន២២០នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន៥៣៧នាក់ និងស្លាប់ចំនួន២៣នាក់

62

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន២២០នាក់, អ្នកជំងឺចំនួន៥៣៧នាក់ជាសះស្បើយ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន២៣នាក់។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩៖ សរុបចំនួន១១៤,៥៧១នាក់, អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន១០៧,៣៧៦នាក់, ស្លាប់សរុបចំនួន២,៤៨២នាក់៕

Turbo tech solutions