ក្រសួងសុខាភិបាល៖ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន២៣៩នាក់, ជាសះស្បើយ៤៨១នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ២៤នាក់

56

 ភ្នំពេញ​៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន២៣៩នាក់ ជាសះស្បើយ៤៨១ចំនួន នាក់ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន ២៤នាក់។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩៖ សរុបចំនួន១១៤,៨១០នាក់, អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន១០៧,៨៥៧នាក់, ស្លាប់សរុបចំនួន២,៥០៦នាក់៕

Turbo tech solutions